A Witch's Printing Office

A Witch's Printing Office

Mika Kamiya là một cô gái trẻ và còn là "người in ấn ma pháp" - Tức là cô lo việc sản xuất ra văn kiện, sách phép cho các phù thủy và pháp sư sử dụng. Tuy nhiên bản thân cô lại không thể sử dụng ma thuật. Trong công cuộc tìm kiếm phép thuật có thể đưa cô lại thế giới cũ, cô đã thành lập ra Magiket (hội chợ ma thuật), nơi các pháp sư có thể trao đổi hay trình diễn thành quả của họ. Update các thông tin mới nhất của bộ truyện này tại Facebook của nhóm dịch: Hall of Manga
10 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch: Đang cập nhập ...
  • Tác giả: Đang cập nhập ...
  • Lượt xem: 361
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất