Ao Ashi: Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1)
Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1) Chapter 122: - Đi ăn ở Hinomaru (1)

Sắp xếp: Mới nhất

 • Thành viên
  Nguyễn Hải Đường
  Chapter 139: Điều quan trọng nhất 2021/05/07 09:48

  Định đọv giết tg mà nghiện luôn r 😅

  Trả lời
 • Thành viên
  Dinh Viet Hung
  Chapter 137: - Nhận thức 2021/05/04 21:44

  ra mắt có 1 assist mà trận sau bị cất luôn thì khắc nghiệt ghê emo

  Trả lời
 • Thành viên
  thanh vuong
  Chapter 136: - Một người nữa 2021/05/04 13:51

  Hay quá. Bao lâu mới ra chap mới nhỉ 🤩 nhóm cố ra đều đừng bỏ nhé

  Trả lời
 • Thành viên
  Tan Vinh Phan
  Chapter 130: - 21 binh nhẩt,1 binh nhì 2021/04/27 21:20

  Cuốn thật sự :3

  Trả lời
 • Thành viên
  ok
  Chapter 129: - Nhớ một điều 2021/04/27 11:12

  mong ad ra đều ạ

  Trả lời
 • Thành viên
  Dinh Viet Hung
  Chapter 118: - Đội A tập hợp 2021/04/01 13:12

  em tóc vàng khó hiểu thế emo

  Trả lời
 • Thành viên
  Minh Giang Phạm
  2021/03/04 14:39

  truyện hay lắm nhóm đừng drop nhé cố lên

  Trả lời
 • Thành viên
  phan dong
  Chapter 88: - Đội hình tốt nhất 2021/03/03 22:44

  Má hay vãi

  Trả lời
 • Thành viên
  Ngô Minh Tú
  Chapter 80: - Lựa chọn 2021/02/26 13:00

  Chờ chap mới lâu quá, hóng mãi

  Trả lời
 • Thành viên
  Nhật Huy
  Chapter 82: -Ở chỗ của cậu 2021/02/25 23:06

  emotruyện hay quá nhóm dịch ơi

  Trả lời
 • Thành viên
  duy ha
  Chapter 79: - Siêu cấp 2021/02/23 10:03

  emoơ mây dinh gút chóp nhóm ơi

  Trả lời
 • Thành viên
  Nguyễn Minh Hoàng
  Chapter 79: - Siêu cấp 2021/02/23 02:13

  cố lên các bạn ơi

  Trả lời
 • Thành viên
  Nguyễn Tuấn
  Chapter 77: - Giải hạng nhất U-18 Tokyo, trận thứ 7 2021/02/21 20:11

  Cố lên nhóm dịch

  Trả lời
 • Thành viên
  Linh Nguyên
  Chapter 77: - Giải hạng nhất U-18 Tokyo, trận thứ 7 2021/02/21 08:14

  emo

  Trả lời
 • Thành viên
  Thanh Tùng
  Chapter 77: - Giải hạng nhất U-18 Tokyo, trận thứ 7 2021/02/21 07:57

  Tuyệt vời

  Trả lời
 • Thành viên
  phan dong
  Chapter 72: - Kiến 2021/02/16 02:43

  Tks nhóm

  Trả lời
 • Thành viên
  Ngô Minh Tú
  Chapter 68: - Không phải nơi của mình 2021/02/11 15:37

  Thank nhóm dịch

  Trả lời
 • Thành viên
  Quỳnh Anh
  Chapter 69: - Nhận thức 2021/02/10 23:58

  Yea

  Trả lời
 • Thành viên
  Bùi Quốc
  Chapter 69: - Nhận thức 2021/02/10 21:48

  Thank nhóm dịch

  Trả lời
 • Thành viên
  ok
  Chapter 66: - Nhìn ra 2021/02/08 00:04

  Tiếp

  Trả lời