Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê: Chapter 31
Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31 Chapter 31

Sắp xếp: Mới nhất

 • Thành viên
  Vũ Công Minh
  Chapter 38 2021/06/20 15:37

  đẳng cấp khác biệt quá, như kiểu lv 2x đi đánh nhau với creep vậy

  Trả lời
 • Thành viên
  K Q
  Chapter 35 2021/06/16 10:19

  đấm hay... sau mong sẽ xuất hiêj nhìu cảnh romance hihi

  Trả lời
 • Thành viên
  Trần Nhân
  Chapter 37 2021/06/13 23:27

  mạnh vãi nồi

  Trả lời
 • Thành viên
  Tuan Ha
  2021/06/13 16:12

  lul game 10 năm beta =)) emo

  Trả lời
  • Thành viên
   Đăng nhập để cmt
   2021/06/13 16:47

   @Tuan Ha  bao nhiêu tính năng chưa fix thì còn beta dài emoemo

   Trả lời
 • Thành viên
  jinyin
  Chapter 36 2021/06/08 07:14

  Học sinh không bình thường như chú e thì gặp main cũng toang thôi à.. gáy to vào 😆😆

  Trả lời
  • Thành viên
   Đi Vớ Mèo
   2021/06/08 22:03

   @jinyin vkl tên ông giống main thế

   Trả lời
 • Thành viên
  Huy Hoàng
  Chapter 36 2021/06/06 22:06

  hóng quá ad ơi

  Trả lời
 • Thành viên
  Zack Ka
  Chapter 0: Học Sinh Chuyển Trường 2021/06/06 20:17

  Hay

  Trả lời
 • Thành viên
  sang04tu
  Chapter 35 2021/05/30 18:26

  ngắn thế :)

  Trả lời
 • Thành viên
  Trần quang
  Chapter 34 2021/05/23 18:40

  lại thêm bao cát cho main thể hiện r

  Trả lời
 • Thành viên
  Lý Tuyết
  Chapter 32 2021/05/11 12:30

  Uầy, Ijin vip vãi

  Trả lời
 • Thành viên
  hạ chí
  Chapter 31 2021/05/03 09:04

  Truyện giờ của nhóm khác họ cũng có wed riêng nên Beeng up về toàn bị cắt nhỉ

  Trả lời
 • Thành viên
  Thanh Tung
  Chapter 30 2021/04/26 20:29

  mong ô này k chết

  Trả lời
 • Thành viên
  Master Yi
  Chapter 30 2021/04/25 12:33

  1 người tuổi hơn gấp đôi tuổi người ta được gọi bằng "Anh" =))

  Trả lời
 • Quản trị viên
  Gaim
  2021/04/25 11:25

  nhóm dịch chuyển trụ sở, mọi người sang đây xem đầy đủ nhé

  https://vlogtruyen.com/ban-hoc-cua-toi-la-linh-danh-thue.html

  Trả lời
 • Thành viên
  ПӨ ПΛMΣ
  Chapter 29 2021/04/18 20:22

  Ơ wtf ngắn thế :)?

  Trả lời
 • Quản trị viên
  Gaim
  2021/04/18 18:44

  mọi người sang đây xem đầy đủ nhé

  https://vlogtruyen.com/ban-hoc-cua-toi-la-linh-danh-thue.html

  Trả lời
  • Thành viên
   ПӨ ПΛMΣ
   2021/04/18 20:31

   @Gaim ad cho hỏi là bị sao mà lại cắt truyện đấy

   Trả lời
   • Quản trị viên
    Gaim
    2021/04/25 11:24

    @ПӨ ПΛMΣ nhóm dịch chuyển trụ sởemo

    Trả lời
 • Thành viên
  akame
  2021/04/18 18:03

  CẤM KÉO CẬU THANG XUỐNG ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═ ╬═╬ ╬═╬TUI-NÓI-CẤM ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn có nghe tôi không? ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi.... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống. ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không? ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó.... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬....... ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI! ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Bạn đã chán chưa? ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ ╬═╬ bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 7 truyện khác nhau khác nhau~~ đã bảo là đừng đi xuống r mà ==\\\\\\\\\\\\\

  Trả lời
  • Thành viên
   Nineteenth May
   2021/05/19 22:28

   @akame trù ẻo cũng là một loại NGHIỆP

   Trả lời
  • Thành viên
   Yanako Đang Paylak
   2021/05/17 22:14

   @akame nước lã

   Trả lời
  • Thành viên
   Vô Dược
   2021/04/19 01:52

   @akame đéo có cầu thang

   Trả lời
 • Thành viên
  Đức Huy
  Chapter 29 2021/04/18 17:11

  ủa sao có nữa chap vậy mn

  Trả lời
  • Quản trị viên
   Gaim
   2021/04/18 19:46

   @Đức Huy sang đây xem đầy đủ nhé

   https://vlogtruyen.com/ban-hoc-cua-toi-la-linh-danh-thue.html

   Trả lời
 • Thành viên
  Nguyễn Phương
  Chapter 28 2021/04/16 21:01

  Giúp người lại bị hiểu lầm là gây họa :vvv

  Trả lời
 • Thành viên
  Nguyễn Thế Linh
  Chapter 28 2021/04/13 17:52

  😅😅

  Trả lời
X