Constantine Futures End [One Shot]

Constantine Futures End [One Shot]

Kẻ cứu rỗi nhân loại - John Constantine trong hành trình mới - tại tương lai - năm năm sau cuộc chiến
10 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch: Đang cập nhập ...
  • Tác giả: Đang cập nhập ...
  • Lượt xem: 1,495
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất