Junkissa Astral
Junkissa Astral

THS team dịch dou về Fate và vài thứ khác tùy cảm xúc

( ͡~ ͜ʖ ͡°)

https://astralstation.wordpress.com/

X